Kto może wziąć udział?

PROJEKT KIERUJEMY DO: 756 osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie województwa lubuskiego (381 kobiet, 375 mężczyzn) w wieku 25-64 lata, w tym:

  1. 534 osoby (267 kobiet, 267 mężczyzn) w wieku 25-49 lat o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED3 włącznie, co oznacza wykształcenie średnie, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne lub podstawowe);
  2. 222 osoby (114 kobiet, 108 mężczyzn) w wieku 50-64 lata niezależnie od wykształcenia;
  3. 83 osoby niepełnosprawne (42 kobiety, 41 mężczyzn);
  4. 454 osoby z terenów wiejskich (231 kobiet, 223 mężczyzn).

Do udziału w projekcie można zgłosić się niezależnie od statusu na rynku pracy – Formularz zgłoszeniowy mogą złożyć zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne i bierne zawodowo, z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem, podniesieniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych.